Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden | FOXY BROWN webwinkel

Algemeen :
FOXY BROWN webwinkel is onderdeel van de winkel FOXY BROWN en werkt via een online webshop die 24 uur, 7 dagen per week ter beschikking staat van onze bezoekers en klanten. Wij hanteren geen minimum bestelbedragen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen, aanbiedingen en speciale acties van FOXY BROWN webwinkel, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder FOXY BROWN bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 342 84 231
De voorwaarden zijn beschikbaar en opgenomen op de website van FOXY BROWN webwinkel
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
Door het plaatsen van een bestelling bevestigt u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.
FOXY BROWN webwinkel behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder dit vooraf te melden.
De laatste, aangepaste versie van deze algemene voorwaarden kunt u altijd op deze site vinden.

Betalingen:
Bestellingen worden binnen enkele minuten per email bevestigd vanaf het moment dat de bestelling verzonden is. U ontvangt een bestelcode en factuurnummer per mail. Deze kunt u gebruiken bij een overschrijving of informatie opvragen over uw bestelling.
Mocht u geen bevestiging ontvangen, neemt u dan aub contact op via info@foxybrownstyling.nl of telefonisch op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur op nummer 020 4701410

Bestellingen dienen steeds vooraf betaald te worden. Tijdens de bestelprocedure kunt u een keuze voor een betaalwijze maken. FOXY BROWN webwinkel biedt vooralsnog twee betaalmethodes. Via het online betalingssysteem van Ideal (alleen in Nederland) of een eigen bankoverschrijving. Door uw bestelling en betaling verklaart u dat u eigenaar bent van de gebruikte bankpas en rekeningnummers. Bij twijfel hierover kunnen we hierover informatie inwinnen of een bestelling weigeren. Zie ook onze privacy policy.
Bij een eigen overboeking is het rekeningnummer NL 83 RABO 0137360940   T.a.v  FOXY BROWN
Alleen overschrijvingen met vermelding van uw bestelcode en factuurnummer kunnen verwerkt worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor annulering of vertraging van de verwerking van uw bestelling bij het niet, of niet juist vermelden van deze codes.

Via het online betaalsysteem van Ideal betaalt u via een beveiligde zone rechtstreeks via internetbankieren bij uw eigen bank. Uw gegevens worden versleuteld en veilig verstuurd.
Meer informatie over deze veilige betalingsmethode is te vinden op https://www.ideal.nl

Tot de betaling heeft plaatsgevonden worden de bestelde items voor u gereserveerd.
Als een betaling niet binnen 5 werkdagen is volbracht, zal FOXY BROWN webwinkel uw bestelling automatisch annuleren. U ontvangt hierover een bericht. Bij een betaling die na deze periode van 5 werkdagen toch plaatsvindt, zal het bedrag worden teruggestort op uw rekening. Een nieuwe bestelling kan dan weer worden geplaatst, volgens de daarvoor geldende procedure, tenzij na overleg met FOXY BROWN Webwinkel anders is overeengekomen.

Prijzen :
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of als er door de fabrikant onverhoopt tussentijdse prijsverhogingen worden doorgevoerd.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- schrijf- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- schrijf- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten.
Verzendkosten worden slechts zichtbaar vermeld bij het starten van het bestelproces. FOXY BROWN webwinkel hanteert de gangbare Nederlandse posttarieven. Dat betekent vanaf € 6,95 per zending tot 10 kg binnen Nederland per stuk. Dit bedrag is inclusief verpakkingsmateriaal, BTW en afhandeling. We raden u aan om voor plaatsing van de bestelling de uitgebreide informatie goed te lezen op de pagina betalen en verzenden.

Verzending
De standaard verzendwijze is via pakketpost.

Levering :
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. FOXY BROWN is behalve een webshop een echte winkel. Ik probeer het voorraadbeheer zo actueel mogelijk te houden maar het kan dus voorkomen dat wanneer jij een bestelling plaatst ik op hetzelfde moment dat kledingstuk in jouw maat aan het verkopen ben. Mocht het door jou bestelde kledingstuk uitverkocht zijn dan stuur ik je direct een email en wordt je gehele betaling direct teruggestort.
Volgens de regels van de koop op afstand zal FOXY BROWN webwinkel uw bestellingen tenminste binnen 3 werkdagen na ontvangen van de betaling uitvoeren.
Aan de leveringsplicht van FOXY BROWN webwinkel zal voldaan zijn, zodra de door FOXY BROWN webwinkel geleverde zaken één keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis geldt het bewijs van de het Track & Trace systeem van de Nederlandse postbezorging. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

RETOURZENDINGEN
Ons streven is dat de klant helemaal tevreden is met de aangeschafte kleding. Daarom bieden wij de mogelijkheid om onder voorwaarden goederen te ruilen voor een andere maat (indien voorradig) of retour te zenden.

De klant heeft volgens wettelijk vastgestelde bepalingen het recht de geleverde goederen of een deel ervan binnen een periode van 7 werkdagen terug te zenden. Deze termijn begint op de dag van levering van de goederen. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan FOXY BROWN webwinkel heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De klant moet alvorens over te gaan tot terugzending, dit melden binnen
3 werkdagen na ontvangst aan FOXY BROWN webwinkel.

De kleding dient niet gedragen te zijn. De labels dienen nog aan de kledingstukken bevestigd te zijn. Ze dienen teruggestuurd te worden in originele verpakking.

Foxybrown webwinkel zal er voor zorg dragen dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de terugzending, het artikel naar wens geruild wordt of het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de klant.

Garantie :
Met de grootst mogelijke zorg wordt uw bestelling verzameld en verpakt. Als het voorkomt dat het artikel beschadigd aankomt, moet u ons hiervan direct per email of telefonisch op de hoogte stellen, waarna het artikel binnen 48 uur na ontvangst aan ons kan worden geretourneerd. Mailen hierover kan naar info@foxybrownstyling.nl of telefonisch contact tussen 11.00 en 17.00 uur.
De terugzending moet voldoende gefrankeerd zijn, omdat deze anders niet door FOXY BROWN webwinkel zal worden geaccepteerd. Kosten van terugzendingen zijn in principe altijd voor de koper.

Aanbiedingen / speciale acties :
Op aanbiedingen en speciale acties gelden soms bijzondere voorwaarden; deze staan voorzover ze afwijken van de algemene voorwaarden vermeld bij de actie. Lees deze dus goed door.
Aanbiedingen en speciale acties gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.
Aanbiedingen en speciale acties zijn vrijblijvend, er kunnen geen rechten aan ontleend worden, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Privacy :
Als u een bestelling plaatst bij FOXY BROWN webwinkel, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand voor eventuele volgende bestellingen of voor verzending van nieuwsbrief en/of emailaanbiedingen.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Wanneer u nog geen 18 jaar bent, dienen ouders of voogd onze Privacy policy links onder aan de pagina te lezen en goed te keuren voordat geregistreerd wordt voor het gebruik van deze website of een van de services van deze website.
Wij doen er alles aan om de site optimaal te beveiligen o.a. met een SSL-certificaat, maar u accepteert dat wij dat niet kunnen garanderen, en dus niet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid of privacy van deze website en alle informatie die door u aan deze website is verschaft.

Afbeeldingen en specificaties :
Klant verplicht zich de inhoud van deze website uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Alle inhoud van de site is eigendom van FOXY BROWN webwinkel en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gekopieerd, verspreid, gepubliceerd, verkocht, verhuurd, gedeeld, commercieel ingezet, afgeleid, nagemaakt of gewijzigd worden.
Onder inhoud wordt verstaan, afbeeldingen, producten, foto’s, teksten, software en diensten, die onderdeel uitmaken van deze website.
Dit geldt ook voor commerciële partijen. Niets van deze website mag gebruikt worden voor reclame, het verwerven van inkomsten uit reclame of commerciële activiteiten op uw eigen website, tijdschrift of andere mediadrager zonder schriftelijke toestemming en overeenkomst vooraf.

Gegevens betreffende maten, kleuren, hoeveelheden en afbeeldingen op de website van FOXY BROWN webwinkel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht :
FOXY BROWN webwinkel is niet aansprakelijk, indien zij haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het internet,
storingen in email verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten, gebreken in hulp- of transportmiddelen en ziekte gelden uitdrukkelijk als overmacht.
FOXY BROWN webwinkel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor om haar verplichtingen op te schorten en FOXY BROWN webwinkel is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is FOXY BROWN webwinkel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Aansprakelijkheid :
FOXY BROWN webwinkel kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan personen of derden die ontstaan door verkeerd aanwenden van de Kleding

De webwinkel van FOXY BROWN bezoekt u op eigen risico en u bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw gedragingen en activiteiten.
Als u zich niet aan de regels van FOXY BROWN webwinkel houdt kan u de toegang tot de website al dan niet tijdelijk ontzegd worden. Aanleiding hiervoor kunnen o.a zijn illegale activiteiten zijn zoals kopiëren, frauduleuze handelingen en het respectloos bejegenen van andere klanten en bezoekers.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter :
Op alle verplichtingen, rechten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Van alle geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen FOXY BROWN webwinkel en de koper, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zal een bevoegde rechter kennis nemen en mogelijk uitspraak doen.

Identiteit van de ondernemer

Hoofdkantoor:

Albert cuypstraat 266 HS
1073 BR Amsterdam
Tel-020-4701410
KVK : 342 84 231
BTW: 110130108B01